Chúng Tôi Là Ai ?


Chúng Tôi Là Ai?

CHúng Tôi Là Những Người Đam Mê Xe Hơi Độ. Chúng Tôi Đủ Lớn Để Có Thể Nhận Thấy Được Những Thứ Chúng Tôi Đang Làm. Không Chỉ Là Để Phục Vụ Bản Thân. Chúng Tôi Đang Muốn Xây Dựng Cho Cộng Đồng Chơi Xe Hơi Độ Tại Việt Nam Có 1 Nơi Để Có Thể Nhiều Năm Sau Nhìn Lại Khoảnh Khấc Nào Đó Từ Nơi Đây. Và Thấy Sự Tự Hào Của Chính Bản Thân Mình Trong Cái “Viện Bảo Tàng” “Ngôi Đền Thờ” Của Vô Số Những Chiếc Xe Hơi Độ Tại Việt Nam.

Call Now Button Bảo Tàng Xe Hơi Độ