BMW I8 2017 ”Nardo Grey” [Xedovn] Tập 3.

Avatar vumaxxseller | 11/06/2019


Xedovn ~ Automotive Vietnam.

Bảo Tàng Xe Hơi VIệt.

☆☆ BMW I8 2017 (Nardo Grey) ☆☆

☆☆ BMW I8 2017 ''Nardo Grey' Tập 3.

Full Playlist Dự Án 4k : http://bit.ly/2XCSfTn


☆☆Dự Án☆☆
#XeĐộVN #BMW #I8
☆☆Thực Hiện☆☆ #BimMeDiaVN,
☆☆Địa Điểm☆☆ #Nhatrang, #KhanhHoa, #ViệtNam.
☆☆Công Cụ☆☆ #flycam #mavicpro, #sony #a6500, #iphoneX,
#Feiyutech #A2000, #FeiyutechSPG. #GoPro6.
----------------------------------------­-------------------------------------------------------
☆☆Liên Hệ:☆☆
.VK ►http://bit.ly/2OYlZFKa
.Twitter ►http://bit.ly/2OZgczI
.Instagram ►http://bit.ly/2OY2NIt
.Facebook ►http://bit.ly/2OZuCjE
----------------------------------------­-------------------------------------------------------
Music Free Dowload:
1) 21253164_the-trap_by_luke_miller_preview
https://audiojungle.net/item/the-trap...Call Now Button Bảo Tàng Xe Hơi Độ