BMW F32 428i Body Kit M.Performance [Xedovn] Tập 9:

Avatar vumaxxseller | 11/06/2019


Xedovn ~ Automotive VietNam.
Bảo Tàng Xe Hơi Độ.
------------------------------------
☆☆ BMW F32 428i Body Kit M.Performance [Xedovn] Tập 9: ☆☆

Playlist: http://bit.ly/2XCSfTn

---------------------------------------­-------------------------------------------------------
☆☆Dự Án☆☆
#Xedovn #bmw #428i
☆☆Thực Hiện☆☆ #BimMeDiaVN,
☆☆Địa Điểm☆☆ #QTânBình, #TPHCM, #SàiGòn, #ViệtNam.
☆☆Công Cụ☆☆ #flycam #mavicpro, #sony #a6500, #iphoneX,
#Feiyutech #A2000, #FeiyutechSPG. #GoPro6.
----------------------------------------­-------------------------------------------------------
☆☆Liên Hệ:☆☆
.VK ►http://bit.ly/2OYlZFK
.Twitter ►http://bit.ly/2OZgczI
.Instagram ►http://bit.ly/2OY2NIt
.Facebook ►http://bit.ly/2OZuCjE
----------------------------------------­-------------------------------------------------------
☆☆ Music Free DowLoad☆☆
== http://123link.pro/5fII2 → Halloween-trap-beat_by.
== http://123link.pro/KD89 → Dark-trap-beat_by_vsinebeatz.
----------------------------------------­----------------------------------------------Call Now Button Bảo Tàng Xe Hơi Độ